Masoko Submit Form

Je unatafuta kununua bidhaa,huduma au masoko mbalimbali Tanzania?

Je unatafuta sehemu ya kupanga kwa ajili ya makazi au biashara?

Je unatafuta masoko mbalimbali ya Biashara yako?

Jaza kupitia form hii hapa chini,Tutakuunganisha na wauzaji mbalimbali ndani na nje ya nchi kupitia channels zetu za matangazo.

  Your Telephone

  Location

  What do you want to Buy/Rent(Product/Service)

  GlobalBuyers

  Are you looking to buy products/services in Tanzania.Submit ypur buy enquiry and we will advertise through our different channels (no fees)

  ***Only Local & Globalbuyers.